Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Missieconferentie

Missieconferentie
Meld je nu aan!

Missieconferentie 2023 (3-5 maart)

Aanbidding is het ultieme doel, niet zending opzich, want God is het ultieme doel, niet de mens. Als dit tijdperk voorbij is en de talloze miljoenen verlosten op hun gezicht vallen voor de troon van God, zal er geen zending meer zijn. Het is een tijdelijke noodzaak. Maar, aanbidding blijft voor altijd. – John Piper

Wat?

Bijbelschool Gospel Mission organiseert samen met zendingsorganisatie OMF een conferentieweekend rondom het thema 'zending'. Het is ons verlangen om christenen bewust te maken van en te enthousiasmeren en toe toerusten voor de Grote Opdracht. Een weekend vol met ontmoeting, onderwijs, workshops, gesprek, coaching en getuigenissen rondom de Grote Opdracht en jouw rol daarin.

Voor wie?

Onderstaande punten kunnen je wellicht helpen om te weten te komen of deze Missieconferentie voor jou geschikt is:

  • Je bent een christen
  • Je verlangt ernaar om door God gebruikt te worden
  • Je wilt toegerust worden voor een taak in het Koninkrijk van God

Deze conferentie is bedoeld voor (jonge) christenen die op zoek zijn naar hun roeping in Gods Koninkrijk en daarvoor graag toegerust willen worden. Ook als je helder hebt wat jouw taak en roeping is, ben je van harte welkom om geïnspireerd en bemoedigd te worden.

Er is tijdens de Missieconferentie geen kinderprogramma, daarom is het niet mogelijk om tijdens deze conferentie kinderen mee te nemen. Baby’s vormen daarop een uitzondering, mits ze onder de zorg van de ouders blijven.

Wanneer?

De Missieconferentie is van vrijdagavond 3 tot zondagmiddag 5 maart 2023.

Waar?

In het gebouw Hebron waar Bijbelschool Gospel Mission gevestigd is.
Adres: Jan van Zutphenweg 4 te Amerongen

Kosten?

110 euro per persoon.

Het inschrijfformulier kun je vinden via de groene 'aanmeldknop'.

Missieconferentie 2022:

Hieronder vind je een voorbeeldlezing van de afgelopen Missieconferentie om je een beeld te vormen van wat je kunt verwachten tijdens dit soort weekenden.

Heb je verder nog specifieke vragen, stel ze dan via missieconferentie@gospelmission.nl

Lees voor je doorklikt naar het aanmeldformulier het volgende even goed door:

Een groot gedeelte van het conferentieprogramma staat vast, maar we willen jullie ook de kans geven om een programma op maat te volgen. Dat doen we door workshops. In het aanmeldformulier krijg je de gelegenheid om je voorkeur aan te geven voor de workshops die je graag zou volgen. Lees daarom voor je het formulier invult de workshopomschrijvingen goed door.

Inhoud workshops:

1. Single en zending
Je hebt een hart voor missie, maar bent ongetrouwd. Kun je op missie gaan als single? Zijn de zoektocht naar een plek in Gods wijngaard en een zoektocht naar een partner met elkaar in tegenspraak? Hoe ga je je single-zijn ervaren als je op het zendingsveld bent?

2. Getrouwd en zending

Ben je samen geroepen? Hoe weet je dat? Werk je als team? Wat als jullie huwelijk en de missie gaan concurreren? Kinderen op het zendingsveld? Wat betekent dat praktisch? Zending als een team, of is de missie een bedreiging voor het huwelijk?

3. Roeping en de gemeente

Ben ik geroepen of is de gemeente geroepen? Hoe betrek je je gemeente bij jouw verlangen? Ik weet mij geroepen, maar mijn gemeente ‘wil’ niet, of staat er niet achter. Heb je een zendingsorganisatie nodig?

4. Het komt aan op karakter!

God is meer geïnteresseerd in wie wij zijn dan in wat we doen. Het komt aan op christelijk karakter. Maar, hoe ontwikkel je dat? Hoe ga je in de praktijk meer op de Heere Jezus lijken? Waarom is het juist in de missie zo belangrijk om het karakter van Jezus te leven?

5. Ben ik geroepen?

Ben ik geroepen? Ja, maar waarvoor dan? Graag wil je ingaan op Gods roepstem en beschikbaar zijn voor de Grote Opdracht. Maar, waar, hoe, met wie? Hoe maakt God mij dat duidelijk? Hoe ontvang ik concrete leiding van God over te maken keuzes? Moet ik wachten op een bijzondere openbaring?

6. Jonathan Edwards en zending

Het boek 'Let the nations be glad' van John Piper staat min of meer aan de basis van deze conferentie. John Piper is wat betreft zijn theologie in het algemeen, maar ook voor het schrijven van dit boek, geïnspireerd door Jonathan Edwards. Wat heeft deze bijzondere theoloog én zendeling gezegd en geschreven over het brengen van het evangelie aan alle volken?

7. Moslims en zending

Niet iedere niet-christen is atheïst. Waar deze groep mensen vooral in het Westen procentueel stijgt, zijn er nog miljarden mensen die andere religies aanhangen. Hiervan is de Islam na het Christendom de grootste. Hoe is het om zending te bedrijven onder Moslims? Hoe breng je het Evangelie in landen met een Moslimcultuur?

8. Vrouw en zending

Hoe is het om als vrouw te dienen in de zending? Waar moet je als vrouw rekening mee houden als je op missie gaat? Waar moet je je als vrouw bewust van zijn als je dient in een andere cultuur als de onze?


9. De status van de Grote Opdracht

Test je kennis over zending tijdens deze workshop en ontdek wat zending te maken heeft met cola! Er zijn veel mensen in de wereld die geen toegang hebben tot het Evangelie of contact met een christen. Deze workshop leert je wat de nood van zending is, wat de missionaire trends zijn en daagt je uit om deel te nemen aan ‘de Grote Opdracht’.