Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Bijbelschool Gospel Mission

Bijbelschool Gospel Mission

In Nederland leven vele miljoenen mensen die geen levende relatie met de Heere Jezus Christus hebben. Het Evangelie is het antwoord! Wie brengt hun het goede nieuws?

Volgelingen van Jezus gezocht!

Bijbelschool Gospel Mission wil (jonge) christenen begeleiden in discipelschap met als doel te bouwen aan een gezond geestelijk fundament. Het is ons verlangen om discipelen betrokken te maken op de gemeente en de Grote Opdracht.

Hierbij ligt de focus op hoofd, hart en handen. Door het Bijbelonderwijs leren we onze studenten hun denken te vernieuwen, maar daar stopt het niet. Het doel is hartverandering, gevormd worden naar het karakter van Jezus. Daarnaast willen we studenten helpen om daadwerkelijk in beweging te komen om in de praktijk door God gebruikt te worden.

''Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen''  Mattheüs 28:19

Geïnteresseerd in onze Bijbelschool?
Inschrijven

Meeloopdagen 2024:

Ons 1-jarige bijbelschool-
programma bestaat uit

Discipelschapstraining

Kenmerkend voor de discipelschapstraining (4 mnd) is een sterk accent op persoonlijke geestelijke groei. Je krijgt onderwijs over fundamentele Bijbelse thema’s zoals de eigenschappen van God...

Lees meer
Missietraining

In de missietraining (4 mnd) willen we studenten toerusten voor gemeente-opbouw en gemeentestichting met als doel actief betrokken te maken in de Grote Opdracht.

Lees meer

Blijf geïnspireerd en op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld je aan ›