Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Ontstaan

Ontstaan

Al vanaf het jaar 2000 had evangelist Arjan Baan van Stichting HeartCry Nederland een verlangen naar een plaats waar (jonge) mensen gevormd zouden worden tot vurige discipelen van de Heere Jezus en toegerust konden worden door Gods Woord en gebed om te kunnen gaan meewerken in de Grote Opdracht.

Begin 2013 werd de fulltime Bijbelschool ‘Gospel for Europe’ een feit en ging van start in Grönebach (Duitsland). Om verschillende redenen is besloten om de Bijbelschool voort te zetten in Nederland. Op een wonderlijke manier werd een gebouw in Hilversum gevonden en heeft Gospel for Europe jongere en oudere mensen mogen discipelen en toerusten voor de Grote Opdracht. Na drie jaar Gospel for Europe in Hilversum is de bijbelschool verhuisd naar Amerongen, waar ze gevestigd is in het voormalige Diaconessenhuis. Vanaf dat moment ging Gospel for Europe verder onder de naam 'Gospel Mission' en werd ze onderdeel van stichting Hebron Missie, waaronder ook de zaterdagbijbelschool Filadelfia en de platforms Hart voor het Gezin en Hart voor de Gemeente vallen.

Waarom is een fulltime Bijbelschool opgericht?

1. Omdat veel mensen in Nederland en Europa de Heere niet kennen.

2. Omdat wij verlangen broeders / zusters toe te rusten, zodat ze in staat zullen zijn om deze mensen te bereiken met het Evangelie.

3. Omdat wij verlangen broeders/zusters toe te rusten in Bijbelse counseling zodat zij in staat zijn mensen in nood op een Bijbelse wijze te helpen.

Het accent

De Bijbel heeft de belangrijkste plaats in het onderwijs op de Bijbelschool. Daarnaast zal de bediening van evangelisatie, zending, pastoraat en gemeentevorming thematisch onderwezen worden. Dit zal gebeuren in de context van deze eindtijd, waarin veel religieuze stromingen zijn en de grote afval binnen en buiten de kerken zichtbaar is.

De persoonlijke vorming is gericht op discipelschap en voorbereiding op uitzending, navolging van Jezus Christus en op kruisdragen en zelfverloochening. Wij geloven dat het beoefenen van een praktische levenswandel leidt tot karaktervorming, identiteit en een diep verlangen naar het behoud van verloren zielen. De praktische levenswandel houdt in dat de gelovige zich toewijdt en volhard in dagelijkse stille tijd, zelfstandige Bijbelstudie, gemeenschappelijk gebed en een leven van discipline. In dit alles is het leren leven en wandelen door de Geest onmisbaar. De studenten dienen de geestelijke wapenrusting te leren hanteren.

Voor wie?

Tot de doelgroep van de Bijbelschool behoren jongeren en ouderen met een roeping om parttime of fulltime in Gods Wijngaard te werken. Ook schoolverlaters, die de Heere kennen maar nog niet weten welk plan de Heere met hun leven heeft, kunnen contact opnemen om enkele modules of de hele opleiding te volgen. De éénjarige opleiding bestaat namelijk uit zeven modules, die ook afzonderlijk te volgen zijn bij interesse in bepaalde thema’s.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De collegelessen zullen gegeven worden met een open Bijbel en zullen de drie gebieden in het leven van de student aanspreken: (1) verandering van denken, (2) verandering van het hart en (3) de verandering van de handen.