Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Leefgemeenschap

Leefgemeenschap

Op de Bijbelschool leven we in een leefgemeenschap. De hele week trekken we met elkaar op als een groot (warm) huisgezin. 

We geloven dat het leven in een leefgemeenschap bij zal dragen aan karaktervorming en een positieve invloed heeft op het geestelijk leven. Tevens is het een goede voorbereiding op het werken in team- en gemeenteverband.

Gospel Mission wil een intensieve omgang onder de studenten stimuleren. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen immers open, eerlijk, transparant naar elkaar moeten zijn over ons leven met de Heere. 

In de leefgemeenschap wonen de leiderschapsechtparen met hun gezinnen, de studenten, de gastdocent en ook eventuele vrijwilligers en gasten. We delen lief en leed met elkaar. We leven samen, werken, eten en bidden samen. We hechten aan betekenisvolle relaties. 

Iedere student krijgt in principe een eigen kamer, die van alle gemakken voorzien is. Omdat het verrijkend kan zijn om een kamer te delen met een medestudent, kiezen sommige studenten ervoor om - tegen gering financieel voordeel - een kamer te delen met een medestudent (mannen en vrouwen gescheiden).
Voor gezinnen zijn er in overleg een woonkamer en meerdere slaapkamers beschikbaar.
In het gebouw is een gemeenschappelijke ruimte waarin de gezamenlijke maaltijden plaatsvinden en waar de studenten kunnen ontspannen. 

In de weekenden is er de mogelijkheid om op de Bijbelschool te verblijven. Ook is er de mogelijkheid om naar huis te gaan om zodoende contacten te onderhouden met familie, vrienden en de thuisgemeente.