Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Missietraining

Missietraining

In de missietraining (4 mnd) willen we studenten toerusten voor gemeente-opbouw en gemeentestichting met als doel actief betrokken te maken in de Grote Opdracht.

We verdiepen ons in de Grote Opdracht, hoe deze gestalte kreeg in Handelingen, en de eeuwen erna. Als een rode draad door het onderwijs houden we ons bezig met Gods plan met de Nieuw-Testamentische gemeente. We denken na over geestelijk leiderschap, geestelijke gaven, pastoraat, evangelisatie en gemeentestichting. Ook rusten we toe in het ontwikkelen van een missionair plan met het oog op gemeentestichting in een postmoderne, multiculturele samenleving. Tot slot helpen we studenten in praktische bedieningsvaardigheden zoals kinderevangelisatie, exegese, bijbelstudie geven en / of prediking.

Het onderwijs draagt een persoonlijk karakter en wil studenten helpen en toerusten om zicht te krijgen op de plek die ingenomen kan worden in de Grote Opdracht.

De afsluitende stage (meerdere weken) helpt om een beter beeld te krijgen van de praktijk van het werken in Gods Koninkrijk. De Bijbelschool onderhoudt contacten met zendingswerkers, gemeentestichters en evangelisten die hun bediening hebben in Nederland, Europa of op andere continenten. Samen met de student zoeken we naar een stageplaats die het meest passend is.

Voor wie is de missietraining geschikt?

Deze missietraining is geschikt voor allen die geïnteresseerd zijn in thema’s rondom de gemeente en de Grote Opdracht, en voor hen die zich voor willen bereiden op parttime of fulltime werk in het Koninkrijk van God. 

De eerstvolgende missietraining start in het eerste week van maart '23.