Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Betrokkenheid

Betrokkenheid
Gebed

We verheugen ons over christenen die ons willen ondersteunen door middel van gebed. Jouw betrokkenheid in gebed zal vooral gewaardeerd worden voor gebed voor de studenten, de staf, en degenen die verlangen zich te geven voor de Grote Opdracht.

Praktisch

Onze Bijbelschool maakt deel uit van stichting Hebron Missie. Praktische hulp in en rondom het gebouw is zeer welkom! We hebben het hier over allerlei praktische werkzaamheden die door een loodgieter, timmerman, monteur, schilder, hovenier gedaan kunnen worden. Mocht je op die wijze betrokken willen zijn, neem dan contact op met info@hebronmissie.nl

Financieel

Als Gospel Mission zijn we naast de inkomsten van inschrijfgelden ook afhankelijk van giften. Mocht het zo zijn dat de Heere het op jouw hart legt om daarin iets te betekenen, dan kan je daarover met ons contact opnemen. Onze gegevens:

Stichting Hebron Missie - o.v.v. Gospel Mission -  NL91 RABO 0301 8967 55


Voor vragen over sponsoring en/of donaties: info@gospelmission.nl