Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Boekenlijst

Boekenlijst

Tijdens de opleiding staat de Bijbel centraal. We willen studenten toerusten en trainen vanuit het Woord van God. We geloven ook dat goede boeken verdiepend kunnen zijn voor het persoonlijke geestelijke leven en voor de bediening en het geestelijke werk. 

Daarom brengen we tijdens de opleiding goede boeken onder de aandacht. We maken onderscheid tussen collegeliteratuur en vormingsliteratuur. Door een gevarieerde boekenlijst willen we studenten bekend maken met de rijkdom van geestelijke literatuur.

Onderstaande boeken behoren niet allemaal tot de verplichte literatuur. Per cursusjaar stellen we de boekenlijst samen aan de hand van de vakken die gedoceerd worden; dit kan dus per cursusjaar verschillen. Aan het begin van het jaar krijgen de studenten de definitieve boekenlijst. Alle boeken zijn via de Bijbelschool verkrijgbaar.

Discipelschapstraining 

In de discipelschapstraining kunnen deze boeken aan de orde komen:

 • Jerry Bridges, Verlangen naar heiliging
 • Ajith Fernando, Vreugde vermengd met pijn
 • Steve Gallagher, Bedwelmd door Babylon
 • Wayne Grudem, Bijbelse doctrines
 • Roy Hession, De weg van Golgotha
 • Charles Leiter, Rechtvaardiging en wedergeboorte
 • John MacArthur, Alles in Hem
 • Andrew Murray, Algehele overgave
 • Bobby Moore, Mijn geestelijke omgang met God
 • Watchman Nee, Zitten, wandelen, standhouden
 • Philip Nunn, Gebrokenheid
 • Philip Nunn, De kracht van vergeving
 • Jef De Vriese, Zelfaanvaarding
 • K.P. Yohannan, Anders leren kijken naar gezag
 • Zac Poonen, Ken je vijand
Missietraining

In de missietraining kunnen deze boeken aan de orde komen:

 • Marshall Broomhall, De man die God geloofde (leven van Hudson Taylor)
 • Eileen Crossman, Als het regent in de bergen
 • Mark Dever,  Wat is een gezonde gemeente?
 • William MacDonald, Christus en de gemeente
 • Wayne Grudem, Bijbelse doctrines
 • Wayne Mack, Leven in het huis van de Vader
 • Watchman Nee, De werker in Gods wijngaard
 • J.I. Packer, Gods plannen voor jou
 • Martha Peace, De godvrezende vrouw
 • David Platt, De draden van het Evangelie
 • David Platt, Mission Precision 
 • Zac Poonen, Gods doel met je mislukkingen
 • J. Oswald Sanders, De kracht van het gebed
 • J. Oswald Sanders, Geestelijk leiderschap
 • Paul David Tripp, Instrumenten in de handen van de Verlosser
 • L. J. van Valen, Een brandend hart voor Jezus
 • Paul Washer, De kracht en de boodschap van het Evangelie
 • K.P. Yohannan, Tegen de wind in
 • Nederlandstalig Cursusmateriaal Veritas College – www.veritascollege.nl
Praktijkjaar

In het praktijk jaar kunnen de volgende boeken aan de orde komen:

 • Ernst Aebi, Korte inleiding tot de Bijbelboeken
 • Jerry Bridges, Heer, U bent mijn doel
 • Steve Gallagher, Bedwelmd door Babylon
 • Wolfgang Klippert, Van tekst tot preek (handboek tot het maken van een preek)
 • Dr. D.M. Lloyd Jones, Predikers en prediking
 • Dr. D.M. Lloyd Jones, Waarom landt de boodschap niet?
 • David McCasland, Geheel overgegeven aan God (levensbeschrijving Oswald Chambers)
 • Drs. Jef de Vriese, Helpen met de Bijbel