Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Docenten

Docenten

De docenten worden zorgvuldig uitgekozen. We willen graag dat het thema dicht bij hun hart ligt.

We zijn dankbaar dat de afgelopen jaren verschillende docenten uit “Reformed-evangelical” achtergrond bereid zijn geweest om te doceren op de Bijbelschool. 

We waarderen het als docenten ook iets van zichzelf delen en uit hun eigen leven doorgeven. Graag willen we een overzicht geven van deze docenten om jullie hiermee een indruk te geven.

 • Br. Arjan Baan
 • Br. Eddie Bakker
 • Dr. André Bester 
 • Br. Bert Boer
 • Br. John den Boer 
 • Ds. Johan Botha
 • Br. Jacques Brunt 
 • Br. Gert- Joop Dolk
 • Br. Michael Gorsira
 • Br. Laurens Heijboer
 • Br. Gerard Hoddenbagh 
 • Br. Leander Janse 
 • Ds. Oscar Lohuis 
 • Br. Bert van Maaswaal
 • Evg. Alex van Nes
 • Br. Philip Nunn 
 • Br. Martin Penning
 • Br. Kees Postma
 • Br. Miel de Rechter 
 • Br. Thijs van Reijn
 • Br. Dustin Renz
 • Ds. Marius Storm 
 • Br. Gijsbert Tomassen
 • Br. Gerrit van Valen
 • Br. Leen van Valen 
 • Br. Chris Verhagen
 • Drs. Jef de Vriese
 • Br. David van Wijck