Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Discipelschapstraining

Discipelschapstraining

Kenmerkend voor de discipelschapstraining (4 mnd) is een sterk accent op persoonlijke geestelijke groei.  

In de lessen krijg je onderwijs over fundamentele Bijbelse thema's zoals de eigenschappen van God, de betrouwbaarheid van de Bijbel en de persoon en het werk van Jezus Christus. Daarnaast besteden we aandacht aan persoonlijke omgang met God, voorbede, geestelijke strijd, groeien naar het beeld van Christus in de weg van het gekruisigde leven en de vervulling door de Geest. Identiteitsvorming en karaktervorming krijgen tijdens de opleiding extra aandacht. De persoonlijke begeleiding van een mentor en de onderlinge accountability zien wij als een waardevolle aanvulling, evenals de verschillende momenten van praktijk en outreach die stimuleren het onderwijs in de praktijk te brengen. De discipelschapstraining wordt afgesloten met een uitdagende, leerzame groepsstage!

We verlangen dat dit alles zal bijdragen aan de verandering van levens en dat studenten herkenbaar zullen zijn als discipelen van Jezus Christus.

 

Voor wie is de discipelschapstraining geschikt?

We geloven dat deze training uitermate geschikt is voor ieder die verlangt naar geestelijke groei. Of je nu schoolverlater bent, of je studie hebt afgerond, of al ouder bent en een verlangen hebt om een aantal maanden intensief met het Woord van God bezig te zijn. De opleiding is geschikt voor hen die na de training teruggaan naar hun werk- of studieveld, maar ook voor hen die zich voorbereiden op een taak in het koninkrijk van God.

De discipelschapstraining is eind september 2022 gestart. We starten in maart' 23 een nieuwe Missietraining en in september '23 een nieuwe Discipelschapstraining.

Ben je geïnteresseerd om met ons in contact te komen over een van onze trainingen, nodigen we je uit een email te sturen naar info@gospelmission.nl