Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Opzet

Opzet

Onze fulltime opleiding bestaat uit twee programma's van elk ongeveer 4 maanden. De beide programma's vormen samen één fulltime bijbelschooljaar, maar zijn ook afzonderlijk te volgen.

Het eerste programma is een discipelschapstraining, die bedoeld is om (jonge) christenen te funderen in het Woord van God en te werken aan een gezond geestelijk fundament.

Het tweede programma is de missietraining, waarin we ons intensief bezig houden met de gemeente en haar Grote Opdracht.