Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Ons doel

Ons doel

Bijbelschool Gospel Mission heeft een passie, die het beste als volgt omschreven kan worden: 

'We willen christenen trainen in discipelschap en toerusten voor gemeente-opbouw en gemeentestichting met als doel actief betrokken te maken in de Grote Opdracht''

Ons doel als opdracht geformuleerd

Onderstaande beschouwen we als onze opdracht:

  • We willen studenten meenemen naar de diepte van het Evangelie, hen begeleiden in persoonlijke omgang met God en geestelijke groei.
  • We verlangen dat studenten vrijmoedige getuigen van Jezus worden en het Evangelie zullen delen in de context waarin God ze plaatst. We richten ons in onze opleiding primair op gemeenteopbouw en gemeentestichting in het Nederlandstalige gebied, maar dragen studenten met een verlangen voor andere landen en werelddelen een warm hart toe.