Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Identiteit

Identiteit

De Bijbel, de reformatie en opwekkingsbewegingen

De Bijbelschool wil staan op schouders van de reformatie. We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft.

De vijf sola's vormen daarvan een samenvatting:

 • Sola fide: alleen door het geloof>
 • Sola gratia: alleen door genade
 • Sola scriptura: alleen door de Schrift
 • Solus Christus: alleen door Christus
 • Soli Deo gloria: God alleen alle eer

Na de reformatie heeft de kerk echter niet stil gestaan. Er zijn verschillende opwekkingsbewegingen geweest, waaronder de Great Awakening en het Reveil. Graag willen we ook opwekkingsbewegingen bij de studenten onder de aandacht brengen. Gospel Mission wil graag staan in de reformatorisch evangelicale lijn van Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon, Andrew Murray, Martyn Lloyd-Jones, Watchman Nee en de hedendaagse theologen James Packer, John Piper, Paul Washer en John MacArthur.

We willen niet één persoon of één hedendaagse stroming volgen. We zien dat God in verschillende bewegingen verschillende mannen/vrouwen van God wil gebruiken; we willen dankbaar gebruik maken van de lessen, die zij hebben geleerd.

Onze waarden

De identiteit van de Bijbelschool wordt het beste zichtbaar in onderstaande waarden die de cultuur en atmosfeer bepalen: 

 • Bijbel als fundament
 • Jezus centraal
 • Geestvervuld leven
 • Gebedsleven
 • Karaktervorming
 • Identiteitsvorming
 • Samen leven en werken
 • Liefde voor het verlorene
 • Zending en evangelisatie
 • Gemeentestichting
 • Gemeente-opbouw
 • Herderschap
 • Dienend leiderschap
 • Pastorale counseling
 • Verlangen naar herleving
Onze leefstijl
 • Het is ons verlangen dat Jezus Christus in ons openbaar wordt, waardoor we een heilig leven zullen leven.
 • In afhankelijkheid van de Heilige Geest gehoorzamen we God in het besef van wat de Heere Jezus gezegd heeft ‘zonder Mij kunt u niets doen’.
 • We vertrouwen God dat Hij ons tegemoet komt in elke nood die we tegenkomen in de dienst aan Hem.
 • We zijn toegewijd aan de eenheid en saamhorigheid in de gehele leefgemeenschap van broeders en zusters in Christus.
Onze werkwijze
 • Gebed heeft grote prioriteit.
 • We houden de Bijbelse waarheid en standaarden hoog.
 • We bevestigen onze liefde tot het lichaam van Christus door samen te werken met verschillende lokale gemeenten en met andere Christelijke organisaties.
 • We respecteren elkaar ongeacht geslacht, etnische achtergrond of kerkgenootschap.
 • We vinden de sturing van God absoluut noodzakelijk in het maken van beslissingen.
 • We doen geen publieke oproepen voor fondswerving.
Onze insteek

Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Gospel Mission ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijke en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart. Het niveau van de lessen is gemiddeld genomen in te schalen op MBO-HBO-niveau.