Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

uitnodigingjohbothajpg_1_20190912_052507

Nu we in ons nieuwe gebouw gevestigd zijn, met onze nieuwe naam 'Gospel Mission' verder gaan, willen we ieder uitnodigen een bemoedigingsavond mee te maken...

uitnodigingjohbothajpg_1_20190912_052507