Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Leiderschapsteam

Leiderschapsteam


De bijbelschool Gospel Mission staat onder leiding van twee staf-echtparen, die wonen binnen het gebouw.


Martin en Jeanet Penning

Martin en Jeanet geven leiding aan de leefgemeenschap en zijn eindverantwoordelijk voor de studentzorg.

Martin en Jeanet zijn getrouwd in 1992 en hebben drie kinderen; Carmen (getrouwd met Joël), Twan en Nadieh. Toen zij elkaar leerden kennen studeerde Martin fysiotherapie en Jeanet zat op de Pabo. 

Ze zijn ook vele jaren werkzaam geweest binnen hun vakgebied in het binnen- en buitenland. Maar de Heere had een ander plan met hun leven en zo zijn ze gestart met een opleiding theologie aan de toenmalige Evangelische Theologische Academie. Martin heeft zijn studie uiteindelijk afgerond aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Tijdens hun studie theologie groeide het verlangen om te gaan werken in Gods wijngaard. Eerst heeft Martin drie jaar gewerkt bij één van de jeugdhotels van Tot Heil des Volks. Daarna hebben ze als voorgangersechtpaar twee gemeenten mogen dienen. Daarnaast is Martin hoofdredacteur van ‘Het Zoeklicht’ geweest. Naast hun taak op Gospel Mission zijn ze ook betrokken bij het werk van het Centrum voor Pastorale Counseling.

Martin en Jeanet: “Na onze bekering in 1990 hebben we ons leven in de handen van de Heere gelegd. Wat heerlijk dat je mag weten dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus je zonden zijn vergeven en dat Hij de Koning van je hart is. Na al de jaren kunnen we getuigen dat de Heere ons leven geleid heeft. Dat mochten we ook ervaren in het proces om ons te gaan inzetten voor  de Bijbelschool.

Ons hart ligt bij onderwijs, geestelijke groei en zending. Het lijkt ons geweldig om God aan het werk te zien binnen de Bijbelschool en leefgemeenschap. Het is ons verlangen dat we als leefgemeenschap, studenten, leiding en docenten door de Heere gevormd zullen worden in hoofd, hart en handen zodat we bruikbare instrumenten in Zijn hand mogen zijn.”


Leander en Joanne Janse

Leander is eindverantwoordelijke voor het onderwijsprogramma van de Bijbelschool en doceert met regelmaat. Joanne is verantwoordelijk voor de administratie.

Zij zijn tien jaar getrouwd en vader en moeder van drie jongens: Manoah, Kaleb en Josia. Leander is als docent Duits tien jaar werkzaam geweest in het reformatorisch voortgezet onderwijs. Joanne heeft verschillende jaren gewerkt als administratief medewerkster. 

Na hun bekering en na het volgen van Bijbelschool Filadelfia is het verlangen gegroeid om dienstbaar te mogen zijn in Gods Koninkrijk. God heeft daar in de achterliggende jaren deuren voor geopend op het terrein van prediking, maar ook binnen de Bijbelschool. Ze ervaren het als een voorrecht om bij de opleiding en vorming van (jonge) mensen betrokken te zijn. 

Leander is naast zijn taak bij Gospel Mission ook betrokken bij de parttime Bijbelschool Filadelfia. Daarnaast vertegenwoordigt hij beide bijbelscholen door actief te zijn met allerlei (s)preekbeurten in het land. Joanne verzorgt de administratie van meerdere bedieningen binnen Hebron Missie.

Leander en Joanne: "Wij geloven dat het volgen van een Bijbelschool en het deel uitmaken van een leefgemeenschap van grote geestelijke betekenis kan zijn voor jonge mensen. Jezus heeft duidelijk geboden, dat Zijn leerlingen, die eerst intensief met Hem opgetrokken waren, discipelen zouden gaan maken, die vervolgens de wereld zouden kunnen bereiken met het Evangelie. Het is geweldig om te zien dat er in deze tijd onder jongeren een verlangen leeft om dieper te wortelen in het Woord en te groeien in gelijkvormigheid aan de Heere Jezus Christus. Het is ons gebed en onze overtuiging dat door een intensief jaar van studie, gebed en karaktervorming God studenten zal voorbereiden om zich al dan niet fulltime voor Hem beschikbaar te stellen. We ervaren het als een bijzondere genade om daaraan middels deze Bijbelschool dienstbaar te zijn.’’