Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Praktijkjaar

Praktijkjaar

Na het eerste jaar is er een mogelijkheid om nog een tweede jaar (9 mnd) te volgen, waarin de praktijk centraal staat. 

Samen met de student wordt dan een programma (praktijkstage met leerdoelen, literatuur en mentoring) samengesteld. De student leert dan de theorie onder begeleiding van een mentor praktisch toe te passen. Graag werken we in onderling overleg met de student een passend programma uit.